Muhafazakar düğün davetiyeleri nasıl olur?

Her aile kendi anlayış, düşünce ve göreneklerine göre evlilik hazırlıkları yapmaktadır. Muhafazakar aileler için de düğün ve benzeri davetiyeler üretilmektedir. Bu davetiyeler daha sade tasarımlı tercih edilmekle birlikte üzerinde bazı hadis ve ayetler kullanılabilir. Zira İslam aleminin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’de evlilik için de çeşitli sure ve ayetler yer almıştır. Örneğin davetiyeler için yazılabilecek çeşitli hadis ve ayetler şu şekildedir:

Davetiyelere en uygun sure, ayet ve hadisler

– İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler belirleyerek aranızda muhabbet ve sevgi ve de iyilik var etmesi, Allah’ın varlığının mesajlarından. (Rum suresi 21. ayet)

– Allah diyor ki: Bekar olan bireyleri kendinizden ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah (iyi niyeti, iyiliği) oldukça büyük olan ve her şeyi bilen, muktedir olandır. (Nur suresi 32. ayet)

Davetiyelere hadis, sure ve veya ayetleri koymak dini bir yaptırım oluşturmaz. Hatta dinimizce uygundur ve faydalı bir durum olarak kabul edilir. Kuran kitabini ne kadar yayarsak o kadar iyidir.

Yerlere atılmamalıdır

Bu hadis ve ayetlerin bulunduğu davetiyeler, diğer davetiyelere göre daha dikkatli dağıtılmalıdır. Hatta davetiye üzerine küçük puntolarla yerlere atılmaması gerektiği yazılırsa daha yerinde olur. Zira Kuran ayeti bulunan kağıtlar belden aşağıda tutulmamalı, yerlere atılmama, üzerlerine herhangi bir eşya konmamalıdır.