Tüm toplumlarda evlenmenin evlenecek çifte şans ve bereket getireceği düşüncesi bulunmaktadır. Çoğu toplumda evlilik, yeni yaşamın başlangıcı sayılır. Evlenen kişi büyümüş, olgunlaşmış ve artık yaşamında kademe atlamış sayılır.

İrlanda’da evli olmayan bir erkek hala çocuk sayılır ve ailesinin otoritesi altında olduğu varsayılır. Yaşı her ne olursa olsun evli biri ise artık tam bir yetişkin sayılmaktadır.

İnsanların yaşamının neredeyse bu en önemli olayı her iki taraf için de aylar öncesinden her yönüyle düşünülür, planlanır ve bu doğrultuda organize edilir. Evlenmenin gerçekleşeceği yer, düğün içeriği, kullanılacak detaylar, hediyeler düşünülür ve hesaplanır.

Yapılacak işlerden biri de gelecek konukları davet etme işidir. Şehirleşmenin etkisiyle giderek birbirinden uzak yaşamaya başlanılan günümüzde davet etme işi genellikle yazılı bildiri şeklinde yani davetiyelerle sağlanır.