İnsanoğlunun eş bulma ve bir yuva kurma eylemi evrenseldir ve bu durum genellikle çevreye duyuracağı bir seremoni şeklinde olur. Bu seremoniler ülkeler ve kültürler arasında tarz, fikirler ve semboller olarak benzerlikler gösterir.

Düğün seremonisi genellikle çiftin yakınları ve şahitlerinin olduğu bir etkinlik şeklinde gerçekleşir. Düğünlerdeki temel farklılıklarsa kültürlere ya da dinlere göre değişen kadın ve erkek rollerinden kaynaklı farklılıklardır.

Evlilik törenleri arasındaki temel benzerliklerden biri, gelin ve damadın gelen konukların arasından kendilerine ayrılmış bir yol boyunca birlikte yürümeleridir. Diğer benzerliklerden biri ise davetlilerini davet etme biçimleri ve davetiye şekillerindeki benzerliklerdir.